Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ελεύθερα τα μικρά φορτηγά για προσωπική χρήση

Απελευθερώνονται οι άδειες για επαγγελματικά έως 2,5 τόνων αλλά μόνο για προσωπική χρήση.
Τη δυνατότητα να αποκτήσουν μικρό επαγγελματικό αυτοκίνητο βάρος έως 2,5 τόνων δίνει και σε ιδιώτες που δεν ασκούν επιχείρηση ή κάποιο σχετικό επάγγελμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η διάταξη αφορά ουσιαστικά τα μικρά φορτηγάκια (βανάκια, πικ-απ) τα οποία μπορούν να....
αποκτήσουν πλέον και φυσικά πρόσωπα μη επιχειρηματίες-επαγγελματίες, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών. Θα απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση μεταφορά με είσπραξη κομίστρου.
Επιπλέον, στο «νόμο Ρέππα» για τα φορτηγά προστίθεται διάταξη που προβλέπει ότι το οικονομικό αντάλλαγμα του μεταφορέα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση του φορτηγού κι επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του ιδιοκτήτη, πέραν εύλογου κέρδους.
Μάλιστα, σημειώνεται ότι το κόστος των διοδίων θα καταβάλλεται υποχρεωτικά, πλέον των συμφωνημένων κομίστρων από αυτόν που έχει την υποχρέωση πληρωμής του κομίστρου και θα αναγράφονται χωριστά στο παραστατικό πληρωμής.
Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, σημαντική χαλάρωση των πολεοδομικών περιορισμών για όλους τους κλάδους των Μεταφορών. Έτσι, θα απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε απόσταση μικρότερων των 100 μέτρων από νοσοκομείο, κλινική, αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, πανεπιστήμια, ναούς και σταθμούς τρένων και λεωφορείων.
Στα πρατήρια καυσίμων καταργείται η ελάχιστη απόσταση των 200 μέτρων από το περίγραμμα ορατών μνημείων και μειώνεται στα 100 μέτρα. Ίδρυση πρατηρίου μπορεί να επιτραπεί και σε μικρότερη απόσταση, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

Για την ίδρυση λειτουργίας επιβατικού σταθμού ή σταθμού φορτοεκφορτώσεως, ορίζεται ότι οι χώροι που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν ως σημεία άφιξης - αναχώρησης, μπορούν να λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από νοσοκομείο, των 20 μέτρων από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, 100 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους και πρατηρίων, υγραερίου, σχολείων ή ναών.
Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, που λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2012, στις οποίες εξαιτίας απαγορευτικών χρήσεων γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων υπαίθριων σταθμών να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Ακόμη, τα συνεργεία αυτοκινήτων τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε περιοχές που αναθεωρήθηκαν οι χρήσεις γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού τους σχεδίου, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η ίδρυση νέων συνεργείων, δύνανται να τύχουν προσωρινής αδείας διάρκειας τριών ετών, εφόσον είχαν άδεια.
Στα αυτόματα μηχανήματα πλύσεων στεγνώματος αυτοκινήτων θα επιτραπεί η εγκατάσταση μηχανημάτων σε βοηθητικούς χώρους, χωρίς άδεια.
Αυτοκινητιστές
Εξάλλου, παρέχεται το δικαίωμα σε διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, που εκτελούνται με τουριστικά λεωφορεία, τη μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων, βάρους έως 10 κλιών.
Επίσης, οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, οι οποίοι απέκτησαν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας χωρίς εξετάσεις ή απαλλάχτηκαν από την υποχρέωση απόκτησής του, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επάρκειάς τους, εφόσον εργάζονταν ως διαχειριστές επιχείρησης εθνικών ή διεθνών μεταφορών, κατά τα τελευταία 10 χρόνια, πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2009.

Παράλληλα, για τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης και ΚΤΕΛ διατηρείται το ίδιο φορολογικό καθεστώς για τη μεταβίβαση του οχήματος από επαχθή αιτία -περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του- δηλαδή εφάπαξ πάγιος φόρος, η ισχύς του οποίου παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Ακόμη, προβλέπεται ότι από τα χρήματα που παρακρατούνται από τα ΚΤΕΛ, ποσοστό 1% κατατίθεται σε λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών, εκ του οποίου το 70% ενισχύει τα ασθενή ΚΤΕΛ και το υπόλοιπο διατίθεται για μελέτες, έργα εκσυγχρονισμού των φορέων ΚΤΕΛ και του συνεταιρισμού του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) που θα κατασκευαστεί στον Ελαιώνα, για εκπόνηση μελετών και των έργων υλοποίησης.
Άλλη διάταξη προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων, των οποίων η έγκριση τύπου έχει λήξει, με απόφαση του υπουργού Υποδομών, υπό την διάφορες προϋποθέσεις.
Παράλληλα, στον ΚΟΚ προστίθεται διάταξη που προβλέπει ότι για τους οδικούς συρμούς μεταφοράς οχημάτων επιτρέπεται η μεταφορά οχημάτων που προεξέχουν από το εμπρόσθιο τμήμα του συρμού μέχρι μισό μέτρο και από το πίσω τμήμα μέχρι 1,5 μέτρο.
Στο μεταξύ, διάταξη προβλέπει ότι με προεδρικά διατάγματα θα τεθούν όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση συνεργείων για τα μηχανήματα έργων και τα αγροτικά μηχανήματα σχετικά με την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγέλλματος του τεχνίτη αυτών.
Με υπουργικές αποφάσεις θα οριστούν και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας συναφών συνεργείων. Τα λειτουργούντα συνεργεία υποχρεούνται να λάβουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια. Όσοι δεν έχουν άδεια θα καταβάλουν πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Κίνηση με υγραέριο ή φυσικό άεριο
Επίσης, εκσυγχρονίζεται παλαιότερη διάταξη που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικού προς το περιβάλλον για την κίνηση των αυτοκινήτων.
Με απόφαση του υπουργού Υποδομών ρυθμίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, αλλά και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας. Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής οχημάτων μεταφοράς LPG και CNG.
Τι αλλάζει στα ταξί
Στα ταξί, προβλέπεται ότι τα οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά θα είναι Euro 5 ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας του έτους θέσης σε κυκλοφορίας, μη συμπεριλαμβανομένου. Σημειωτέον ότι ο «νόμος Βορίδη» προέβλεπε μόνο δύο έτη.
Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση -πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής- των νέων αδειών κυκλοφορίας ταξί για χρονικό διάστημα δύο ετών.
Επίσης, διάταξη θεσπίζει τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων και προστίμων για τα ταξί: Τις ελαφρές παραβάσεις (πρόστιμο 50-100 ευρώ), τις σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 100-300 ευρώ), τις πολύ σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 300-600 ευρώ) και τις ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις (πρόστιμο 600-3.000 ευρώ).
Στους παραβάτες, επίσης, μπορεί να επιβληθεί η αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων του αυτοκινήτου ή η αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης για διάστημα από τρεις έως έξι μήνες.
Οι έλεγχοι για τα φορτηγά
Άλλη διάταξη προβλέπει ότι τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των ΚΤΕΟ μπορεί να συνεπικουρούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν πιστοποίηση ελεγκτή ΚΤΕΟ, η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Για τα φορτηγά, θεσπίζονται στις παραμεθόριες περιοχές Μεικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών (ΜΚΕ-ΔΠΠ) και τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που θα επιβάλλουν, θα αποτελούν έσοδα των δήμων.
Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει για την κυκλοφορία φορτηγών και λεωφορείων κατάταξη παραβάσεων, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Τα κριτήρια είναι η πιθανότητα κινδύνου θανάτου, τραυματισμού, βλάβης, ζημιάς στο περιβάλλον και το ιδικό δίκτυο, παρεμπόδισης τήρησης της νομοθεσίας και διατάραξη της αγοράς των εθνικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Μάλιστα, προβλέπεται πλούσια «γκάμα» προστίμων.
Με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν οι παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά των οδικών εμπορευμάτων και επιβατικών μεταφορών, τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών, τις απαιτήσεις για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικού εξοπλισμού για την μεταφορά ευπαθών τροφίμων, τήρησης τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών κτλ.


(Πληροφορίες από in.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: