Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας κατά τρεις βαθμίδες σε «C»

Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής με την έκδοση νέων ομολόγων, η αξιολόγηση της Ελλάδας θα αλλάξει από την κατηγορία «περιορισμένη χρεοκοπία» σε επίπεδο ανάλογο με το νέο πιστωτικό προφίλ της χώρας.

Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγηση της Ελλάδας κατά τρεις βαθμίδες σε «C» από «CCC» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.

Με την αξιολόγηση «CCC» ( Substantial credit risk) η Fitch Ratings θεωρεί πως μια ελληνική χρεοκοπία είναι πιθανή. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η.... ανταλλαγή ομολόγων δεν έχει εθελοντικό αλλά υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η απόφαση του Eurogroup αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί μια κοινή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ιδιωτικού τομέα για τους γενικούς όρους συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προσφορά ανταλλαγής (PSI) που περιλαμβάνει ονομαστικό κούρεμα 53,5% στα ελληνικά ομόλογα.

Εάν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή θα αποτελέσει «αναξιοπαθή» (distressed) ανταλλαγή χρέους σύμφωνα με τα κριτήριά που θέτει οίκος. Για τον λόγο αυτό η μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγηση της Ελλάδας υποβαθμίζεται κατά δύο βαθμίδες σε «C» από «CCC» γεγονός που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανή η χρεοκοπία στο άμεσο χρονικό διάστημα.Η Fitch θεωρεί την επιβολή των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) ως αρνητική μεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πλαίσιο της επικείμενης ανταλλαγής χρέους και επιβεβαιώνει την εκτίμησή της ότι η ανταλλαγή θα είναι de facto υποχρεωτική για τους ιδιώτες κατόχους των ελληνικών ομολόγων.

Το κύριο πιστωτικό γεγονός ωστόσο είναι η ανταλλαγή ομολόγων και η Fitch θα αξιολογήσει αντίστοιχα την Ελλάδα.Η Fitch θεωρεί πως η πρόταση για τη μείωση του ελληνικού χρέους μέσω ανταλλαγής ομολόγων με τους ιδιώτες πιστωτές, εάν ολοκληρωθεί, αποτελεί χρεοκοπία, και θα έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση της χώρας σε περιορισμένη χρεοκοπία (Restricted Default) μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής τίτλων.Οι αξιολογήσεις των κρατικών ομολόγων που επηρεάζονται από την ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναδιαρθρώνονται στο πλαίσιο των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) θα υποβαθμιστούν σε αξιολόγηση χρεοστασίου (D - Default).Μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής με την έκδοση νέων ομολόγων, η αξιολόγηση της Ελλάδας θα αλλάξει από την κατηγορία περιορισμένη χρεοκοπία σε επίπεδο ανάλογο με το νέο πιστωτικό προφίλ της χώρας.

Newsroom ΔΟΛ

in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: