Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Φυτώριο για έξυπνες ιδέες στη Χαλκιδική

Το σχέδιο της Περιφέρειας για δημιουργία προθερμοκοιτίδων σε κάθε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας - Ο συμβολισμός, το χρονοδιάγραμμα, οι στόχοι.

Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός δικτύου  Προ - Θερμοκοιτίδων για την «επώαση» βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία έχει στα σκαριά η Περιφέρεια, με βασική επιδίωξη την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αναμένεται να ξεδιπλωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, είναι η βούληση του περιφερειάρχη Απ. Τζιτζικώστα να δημιουργηθούν φυτώρια που θα καλλιεργούνται επιχειρηματικές ιδέες σε κάθε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.Η κίνηση αυτή έχει αφενός πρακτική σημασία για την περιφέρεια, καθώς θα δώσει στους νέους από τις Σέρρες, τη Χαλκιδική, την Πέλλα, την Ημαθία, το Κιλκίς και την Πιερία τις ίδιες ευκαιρίες για να αναδείξουν την ιδέα τους με αυτούς της Θεσσαλονίκης (όπου, βέβαια, λόγω πληθυσμιακού μεγέθους οι θερμοκοιτίδες θα είναι δύο έναντι μίας στους άλλους νομούς).

'Εχει, όμως, και ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς θα δώσει ένα παράδειγμα αποκεντρωμένης λειτουργίας των κρατικών δομών, εν προκειμένω μέσω της αυτοδιοίκησης, στέλνοντας μήνυμα ενίσχυσης της περιφερειακής διάστασης. Διότι με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια δείχνει ότι ψάχνει τις ιδέες και την καινοτομία σε κάθε γωνιά της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς να περιμένει από τους νέους, με όποιο κόστος αυτό συναπέγεται, να σπεύσουν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, θα «ζυμώνονται» επιχειρηματικές ιδέες και θα παράγεται καινοτομία προσαρμοσμένη στις κατά τόπους ανάγκες του κάθε νομού, για παράδειγμα, στην Ημαθία και την Πέλλα νέες εφαρμογές σε σχέση με τη αγροδιατροφή, στη Χαλκιδική και την Πιερία σε σχέση με τον τουρισμό, στις Σέρρες με τον αγροτουρισμό, στο Κιλκίς με τη βιομηχανία.

Οι στόχοι

Η δράση αναμένεται να σχηματοποιηθεί τους επόμενους μήνες, ώστε μέχρι το τέλος του 2017 να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2018. Στόχοι είναι, εκτός προφανώς από την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, η αύξηση οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών.

Τρεις φάσεις

Στο διαδικαστικό επίπεδο τώρα, το σχέδιο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση θα γίνει η επιλογή και η διαμόρφωση των χώρων που  στεγάσουν προ-θερμοκοιτίδες, με τη συνεργασία και των τοπικών φορέων.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση του project, δηλαδή η καλλιέργεια των Επιχειρηματικών Ιδεών με τη συμμετοχή του συνόλου των Φορέων που ασχολούνται με τη νεανική αριστεία, έρευνα και καινοτομία. 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης φάσης, θα αξιοποιηθούν συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και φορείς του ιδιωτικού τομέα που διεξάγουν διαγωνισμούς αριστείας και μέσα από αυτούς θα επιλέγονται, με συγκεκριμένα κριτήρια, οι νέοι με τις καλύτερες βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες και οι οποίοι θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση.

Στην τρίτη και τελική φάση, που θα διαρκεί 3 μήνες/κύκλο, οι επιλεγέντες θα φιλοξενούνται σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (co-working spaces), προκειμένου να «ωριμάσουν» την επιχειρηματική τους ιδέα και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να ιδρύσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στο μέλλον.Δεν υπάρχουν σχόλια: