Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση του Δήμου Ν.Προποντίδας για την Έκδοση άδειας καυσοξύλευσηςΟι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας έχουν δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν στο Δασαρχείο Πολυγύρου αίτηση χορήγησης άδειας καυσοξύλευσης για την κάλυψη ατομικών τους αναγκών. Η αίτηση κατατίθεται από τον αρχηγό της οικογένειας και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017.
        

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: