Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας συζητούν για την… δημιουργία 5.000 μικρών καζίνο!

Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στις 3 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Σιδηρόκαστρο, Δήμου Σιντικής, Ξενοδοχείο Αγνάντιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης :.....

  1. Επικύρωση 1ου/17 πρακτικού Δ.Σ. ΠΕΔΚΜ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετεξέλιξη των 5.000 πρακτορείων του ΟΠΑΠ σε μίνι καζίνο (εισηγητής Θ. Παπαδόπουλος).
  3. Μείωση Πυροσβεστικής Δύναμης Θεσσαλονίκης.
  4. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
  5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016).
  6. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: