Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση άδειας καυσοξύλευσης.

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας έχουν δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν στο Δασαρχείο Πολυγύρου αίτηση χορήγησης άδειας καυσοξύλευσης για την κάλυψη ατομικών τους αναγκών. Η αίτηση κατατίθεται από τον αρχηγό της οικογένειας και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: