Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Θέσεις εργασίας από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στην Χαλκιδική

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 255 Σούπερ-μάρκετ, 12 Cash & Carry, 77 franchise καταστήματα και περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους. 
Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.


Η Εταιρεία για το κατάστημά της στην
Χαλκιδική Νικήτη
ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Υπεύθυνους για τα τμήματα Κρεοπωλείου & Αλλοιώσιμων.
Απαιτήσεις θέσης
• Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
• Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
• Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του τμήματος του
• Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματος του.
• Ελέγχει και εγκρίνει τις παραγγελίες για το τμήμα του προς την Κεντρική Αποθήκη και τους προμηθευτές.
• Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
• Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις απογραφές.
Προφίλ υποψηφίων
• Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή γενικότερα σε χώρο λιανικής πώλησης  
• Απαραίτητη προϋπόθεση το Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν).
• Οργανωτικές ικανότητες.
• Ικανότητες επικοινωνίας
Προσφέρονται 
• Πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει πολύ καλό μισθό, bonus βάσει στόχων, συμμετοχή σε ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. 
• Συνεχή εκπαίδευση.
• Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr  σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΥΚΑΛΧ16».
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής
Ταχυδρομικός Κώδικας:153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011                                     
Fax: 2310-565435
Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα


Υπεύθυνος/η Τυποποιημένων για το κατάστημα στην Χαλκιδική Χανιώτη |Τίτλος θέσης
Υπεύθυνος/η Τυποποιημένων για το κατάστημα στην Χαλκιδική Χανιώτη
Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 255 Σούπερ-μάρκετ, 12 Cash & Carry, 77 franchise καταστήματα και περισσότερους από 12.000 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.
Απαιτήσεις θέσης
• Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
• Εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
• Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του τμήματος του
• Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός του.
• Ελέγχει και εγκρίνει τις παραγγελίες για το τμήμα του προς την Κεντρική Αποθήκη και τους προμηθευτές.
• Εξασφαλίζει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων.
• Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις απογραφές.
Προφίλ υποψηφίου
• Προϋπηρεσία 2 χρόνια τουλάχιστον ιδανικά σε αντίστοιχο τμήμα και γενικότερα στο χώρο της Λιανικής Πώλησης
• Πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας
• Δυναμικό χαρακτήρα
• Απολυτήριο Λυκείου
Προσφέρονται
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων
• Συνεχής εκπαίδευση         
• Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης
                       
Αποστολή βιογραφικών
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΥΤΧΧΑ16».
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής
Ταχυδρομικός Κώδικας:153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011                                   
Fax: 2310-565435


Υπεύθυνη Ταμείου για το κατάστημα της Χαλκιδικής - Χανιώτη |


Τίτλος θέσης
Υπεύθυνη Ταμείου για το κατάστημα της Χαλκιδικής - Χανιώτη
Προφίλ εταιρίας
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 247 Super market, 14 Cash & Carry, 76 franchise καταστήματα και 11.200 εργαζόμενους. 
Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.
Απαιτήσεις θέσης
• Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των συναλλασσόμενων χρημάτων και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών του ταμείου.
• Συντονίζει, εποπτεύει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στο τμήμα του ταμείου.
• Συμμετέχει ενεργά στην εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος.
• Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τμήμα του ταμείου.
• Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα άμεσα ελεγχόμενα λειτουργικά έξοδα του τμήματός.

Προφίλ υποψηφίου
• Προϋπηρεσία 2 χρόνια τουλάχιστον σε αντίστοιχο τμήμα. 
• Πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας.
• Δυναμικό χαρακτήρα.
• Απολυτήριο Λυκείου.
Προσφέρονται
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει υψηλές αποδοχές, bonus βάσει στόχων. 
• Συνεχή εκπαίδευση.           
• Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης
                         
Αποστολή βιογραφικών
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα on line στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «ΥΤΧΧΑΝ16».
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής
Ταχυδρομικός Κώδικας:153 10, Αγία Παρασκευή Τ.Θ 60011                                     
Fax: 2310-565435

Δεν υπάρχουν σχόλια: