Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει απόψε το Δ.Σ. του Δήμου Ν.Προποντίδας

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 22/6/2016 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:....


1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016
2.5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2016.

3.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α., σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου.
4.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α., σχετικά με την έγκριση απογραφής έναρξης.
5.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α., σχετικά με την έγκριση ετήσιων καταστάσεων οικονομικού έτους 2014.
6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ο.Π.Α., σχετικά με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015
7.Διάθεση ποσού από τα εισπραττόμενα ημερήσια τέλη λαϊκών αγορών του Δήμου σε Ομοσπονδία ή Σύλλογο,
8.Καταβολή σε χρήμα, αξίας γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων
9.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδοτήσεων.
10.Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργων.
11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ε.Ε.Λ. Αγ. Μάμα» (αρ. μελ. 53/2011)
12.Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
13.Λήψη απόφασης για διακοπή εκτέλεσης εργασιών του έργων.
14.Παραλαβή μελετών και τευχών δημοπράτησης έργων.
15.Έγκριση μελέτης εφαρμογής του αντλιοστασίου αναρρόφησης (VS2) του υποέργου: «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν. Πλαγίων» (αρ. μελ. 8/2013) της πράξης «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας και Τ.Κ. Ν. Πλαγίων του Δήμου Ν. Προποντίδας».
16.Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης στην οδό πρόσβασης του Γυμνασίου- Λυκείου Ν. Καλλικράτειας στο πλαίσιο κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (αρ. μελ. 69/2015)
17.Έγκριση Α.Π.Ε.
18.Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 155/2016 απόφασης Δ.Σ.
19.Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
20.Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους έργων.
21.Αντικατάσταση μέλους επιτροπών παραλαβής έργων
22.Προμήθεια τριών (3) μοτοσικλετών.
23.Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
24.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
25.Ορισμός Δ/ντών των ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Ν. Προποντίδας
26.Ορισμός εκπροσώπου στην Γ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ
27.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ετήσιο συνέδριο του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια» ( EFUS), ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και έγκριση μετακίνησής τους.
28.Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, έμπροσθεν της εισόδου- εξόδου του οχήματός του.
29.Λειτουργία πύλης διαμεσολάβησης στο Δήμο Ν. Προποντίδας
30.Αίτηση εξώδικης επίλυσης διαφοράς λόγω ασκηθείσας προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Φ.Δ.
31.Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφασης Δ.Σ.
32.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 205/2016 απόφασης Δ.Σ.
33.Διαγραφή ΤΑΠ.
34.Διαγραφή ποσού από τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2008 και 2009.
35.Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Φλογητών.
36.Διαγραφές ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Διονυσίου.
37.Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών Δ.Ε. Τρίγλιας.
38.Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Ζωγράφου.
39.Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας.
40.Διαγραφή ή μη τέλους μη ηλεκτροδοτούμενου χώρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: