Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Ποιο θα είναι το μέλλον στα σούπερ μάρκετ Καρυπίδη

Την αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατέθεσε, χθες, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αλυσίδα σουπερμάρκετ Αφοί Καρυπίδης που επιδιώκει να αποφύγει τα χειρότερα, τη στάση πληρωμών και την πτώχευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, υπέρ της αίτησης εξυγίανσης τάχθηκαν 670 εργαζόμενοι της εταιρείας, ενώ περίπου 300 τάχθηκαν κατά της διαδικασίας.

Εάν η Δικαιοσύνη δεν εγκρίνει την αίτηση εξυγίανσης, τότε η πτώχευση θα είναι μονόδρομος για την αλυσίδα σουπερμάρκετ που διαθέτει 139 καταστήματα σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία. Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Καρυπίδης έχει συνάψει εμπορική συνεργασία με αλυσίδα σουπερμάρκετ, γεγονός που της επιτρέπει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα εάν εγκριθεί η συμφωνία εξυγίανσης.

Πώς έφτασε στο αδιέξοδο

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, ο κύκλος εργασιών της αλυσίδας σουπερμάρκετ, που το 2010 διαμορφωνόταν σε υψηλά επίπεδα, υποχώρησε το διάστημα 2011-2014 σε ποσοστό 61,43%.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Καρυπίδης είχε τζίρο το 2011 άνω των 220 εκατ. ευρώ, μέγεθος που υποχώρησε στα 92,5 εκατ. ευρώ το 2015, με τα στοιχεία αυτά να έχουν σήμερα περαιτέρω επιδεινωθεί. Πάντως, μετά το φερόμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Μαρινόπουλος που είναι ο βασικότερος προμηθευτής - πιστωτής της Καρυπίδης, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ευκολότερα αναστρέψιμη.

Ντόμινο

Η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών προκάλεσε σημαντικό πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας, οδηγώντας σε σημαντική καθυστέρηση την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της αλυσίδας σουπερμάρκετ με τα 139 καταστήματα σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία.

Το γεγονός αυτό μετέβαλε τη στάση προμηθευτών και τραπεζών με τελική κατάληξη την παύση οποιασδήποτε παροχής πίστωσης και άρα τη διόγκωση των υποχρεώσεων, οι οποίες αυξήθηκαν από σχεδόν 100 εκατ. ευρώ το 2011 σε 125,3 εκατ. το 2014.

Όλο αυτό το ντόμινο είχε ως τελική κατάληξη το 2013 η εταιρεία να εμφανίσει αρνητικά ίδια κεφάλαια που εκτοξεύθηκαν σε 130,7 εκατ. ευρώ το 2015. Σήμερα η Καρυπίδης δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, οι οποίες ανέρχονται (στοιχεία 29/2/2016) σε 173,9 εκατ. ευρώ, με τον "λογαριασμό να μην βγαίνει” ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα τοποθετούνται σε 9,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των 1.401 εργαζομένων, ενώ τα μηνιαία έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 7,5 εκατ. ευρώ.

"Τα προβλήματα που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα, διαφορετικά η γενική και μη μόνιμη, οικονομική αδυναμία θα εξελιχθεί σε μόνιμη, ήτοι σε παύση πληρωμών και θα επιφέρει την πτώχευσή της, προς βλάβη πρωτίστως των 1401 εργαζομένων της” σημειώνεται στην αίτηση.

Πόσα χρωστά και σε ποιους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 29/2/2016, το σύνολο των χρεών της Καρυπίδης προς τους πιστωτές ανέρχεται περίπου σε 174 εκατ. ευρώ. Από αυτά 124 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Η εταιρεία χρωστά 28,2 εκατ. ευρώ προς το ΙΚΑ, 22 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και 2 εκατ. ευρώ στην Alpha bank. Προς τους προμηθευτές της χρωστά συνολικά 117 εκατ. ευρώ, με την μερίδα του λέοντος, δηλαδή ποσό, ύψους 102 εκατ. ευρώ, να αφορά την Μαρινόπουλος. Οι υποχρεώσεις από πληρωτέες επιταγές ανέρχονται σε 830 χιλιάδες ευρώ.

Η περιουσία της εταιρείας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η εταιρείας διαθέτει ενεργητικό αξίας 48,8 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει συνολικά 18 ακίνητα, αριθμός των οποίων είναι προσημειωμένα.

Οι λειτουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν:

α) ένα κτίριο γραφείων (κεντρικές εγκαταστάσεις) συνολικής επιφάνειας 1.250 τ.μ. στην Πατρίδα Ημαθίας.

β) μία κεντρική αποθήκη συνολικής επιφάνειας 8.461 τ.μ. στην Πατρίδα Ημαθίας,

γ) Άλλα βοηθητικά κτήρια συνολικής επιφάνειας 2.389 τ.μ. στην Πατρίδα Ημαθίας

Προσωπικό

Όπως επισημαίνεται, η Αφοι Καρυπίδης απασχολεί μόνιμα 1.401 εργαζομένους. Μεταξύ αυτών 79 εργαζόμενοι απαρτίζουν διοικητικό προσωπικό (Βοηθοί Λογιστών, Στελέχη Πωλήσεων, Υπεύθυνοι Logistics κτλ.), ενώ οι υπόλοιποι απαρτίζουν το υπαλληλικό δυναμικό των 139 καταστημάτων της εταιρείας. Το 18,4% είναι κάτω των 35 ετών, το 76,2 % είναι μεταξύ 35 και 55 ιν και το 5,4% είναι άνω των 55 ετών. Συνεπώς, σύμφωνα με την εταιρεία, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 35-55 ετών, ήτοι πρόκειται για εργαζομένους οι οποίοι θα δυσκολευθούν "να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις εργασίες σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της Εταιρίας. Το μεγαλύτερο δε ποσοστό των υπαλλήλων είναι έγγαμοι”.

Πώς θα εξυγιανθεί

Σύμφωνα με το επιδιωκόμενο σχέδιο εξυγίανσης της Καρυπίδης, οι οφειλές προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές θα διαγραφούν σε ποσοστό 95% και το υπόλοιπο 5% θα εξοφληθεί εντός ενός έτους από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, με εφ' άπαξ καταβολή.Οι υποχρεώσεις από πληρωτέα μισθώματα ύψους € 2.231.230,20 θα αποπληρωθούν ολοσχερώς εντός ενός έτους από την επικύρωση της συμφωνίας, με εφ' άπαξ καταβολή. Οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ύψους € 22.065.843,90 θα εξοφληθούν ολοσχερώς ως προς το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους της ρύθμισης τόκους, ήτοι για ποσό 14.602.635,39 € σε 272 μηνιαίες, άτοκες δόσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 36 του ποσού € 20.000 και οι υπόλοιπες 236 του ποσού € 58.725, 19, της πρώτης δόσης καταβλητέας στη λήξη του πρώτου μηνός μετά την επικύρωση της συμφωνίας.

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς το ΙΚΑ συνολικού ύψους 28,2 εκατ θα εξοφληθούν ολοσχερώς ως προς το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους της ρύθμισης τόκους, ήτοι για ποσό 22,44 εκατ. σε 272 μηνιαίες, άτοκες δόσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 36 ποσού 20.000 ευρώ και οι υπόλοιπες 236 ποσού € 91.909,78, της πρώτης δόσης καταβλητέας στη λήξη του πρώτου μηνός μετά την επικύρωση της συμφωνίας.

Οι υποχρεώσεις προς την τράπεζα της τάξης των 2 εκατ. ευρώ θα διαγραφούν σε ποσοστό 70 % και η αποπληρωμή του υπολοίπου θα γίνει άτοκα εντός ενός έτους από την επικύρωση της συμφωνίας.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εργαζόμενους συνολικού ύψους 3,3 εκατ. ευρώ θα εξοφληθούν άτοκα στο σύνολό τους εντός 12 μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.
Πηγή: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: