Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών νερού Δήμου Νέας Προποντίδας

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των δεξαμενών πόσιμου νερού αλλά και των δεξαμενών άρδευσης όλου του Δήμου όπως συνηθίζεται τα δύο τελευταία χρόνια.
Οι εργασίες καθαρισμού και χλωρίωσης πραγματοποιήθηκαν σταδιακά σε όλες τις....

δεξαμενές πόσιμου νερού του Δήμου προκειμένου να βελτιωθεί και να εξασφαλισθεί η ποιότητα νερού που προσφέρουμε στους δημότες μας. Αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν και στις δεξαμενές άρδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: