Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 17 Μαΐου 2016

Προσλήψεις 425 δικαστικών υπαλλήλων προχωρά το Υπ. Δικαιοσύνης

Προσλήψεις 425 δικαστικών υπαλλήλων στο Υπ.Δικαιοσύνης και άλλων 780 στη συνέχεια, όπως και η πλήρωση 1.710 θέσεων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ανακοινώθηκαν από το υπουργείο, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016.
Αναλυτικότερα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 2.135 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας....
εκπαίδευσης δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, από τις 2.135 θέσεις που προκηρύσσονται, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, κατανέμονται συνολικά 425 και συγκεκριμένα:
α) 300 θέσεις κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ γραμματέων από τις 720 θέσεις ΠΕ,
β) 50 θέσεις κλάδου ΤΕ γραμματέων και 4 θέσεις κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ διοικητικού -λογιστικού από τις 372 θέσεις ΤΕ 
γ) 21 θέσεις ΔΕ διοικητικού -λογιστικού και 50 θέσεις ΔΕ διοικητικών γραμματέων από τις 1.043 θέσεις ΔΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: