Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠαρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων για ίδρυση Σχολείου 2ης Ευκαιρίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το....

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000 με τη λειτουργία του πρώτου ΣΔΕ στο Περιστέρι, και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:
1.ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
2.υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
3.εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν
Από το 2000 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν 58 ΣΔΕ σε όλη τη χώρα όπως και αρκετά παραρτήματα (τμήματα εκτός έδρας). Οκτώ Σχολεία λειτουργούν μέσα σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας προτίθεται να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ιδρυθεί Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στο Δήμο μας.
Γι' αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου μας, αλλά και οι κάτοικοι του Νομού μας, οι οποίοι δεν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο Γυμνασίου και οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στο εγγύς μέλλον, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου μας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email), στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και, εάν υπάρχει, email).

Πληροφορίες: Μυλωνοπούλου Ζωή
Τηλ.: 2373350208
FAX: 2373350257
Email:zoi.milonopoyloy@nea-propontida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: