Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 15 Μαρτίου 2016

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ.Ν.Τρίγλιας και Τ.Κ.Ν.Πλαγίων

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ» συμβατικού προϋπολογισμού 2.693.872,10 € έχουν ήδη εκτελεσθεί οι κάτωθι εργασίες: Έχει σκυροδετηθεί η θεμελίωση, το δάπεδο και τα περιμετρικά εξωτερικά τοιχεία της δεξαμενής βιολογικής επεξεργασίας διαστάσεων περίπου 33,20Χ13,30 ενώ έχει ήδη τοποθετηθεί ο οπλισμός του ενδιάμεσου τοιχίου και προβλέπεται η σκυροδέτησή του. Επίσης, σκυροδετήθηκε η θεμελίωση της δεξαμενής εξισορρόπησης διαστάσεων 15,60Χ10,60 περίπου που μαζί με την δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας αποτελούν την κύρια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Στο κτίριο....
αφυδάτωσης διαστάσεων 15,70Χ10,70 ολοκληρώθηκε η θεμελίωση και το δάπεδο ισογείου ενώ έχει τοποθετηθεί ο οπλισμός των υποστυλωμάτων. Οι επικείμενες εργασίες αφορούν στις εκσκαφές και στη θεμελίωση των έργων εισόδου καθώς και στην ολοκλήρωση των σκυροδετήσεων των δεξαμενών και του κτιρίου αφυδάτωσης.
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Νοεμβρίου του 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: