Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση από τον Δήμο Ν.ΠροποντίδαςΘέμα: “Πρόστιμο παράνομης υδροληψίας.”

Σύμφωνα με την 449/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου “Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης – άρδευσης του Δήμου Νέας Προποντίδας” άρθρο 16 σε περίπτωση που οποιοσδήποτε καταναλωτής επιχειρήσει λαθραία υδροληψία, διακόπτεται αμέσως η υδροδότησή του, χωρίς προειδοποίηση και του επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Επίσης μπορεί να γίνει και αγωγή για την κλοπή του νερού.
Παρακαλούνται οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού και να αναφέρουν στην υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα υδρόμετρά τους.

Θέμα: “Μειώσεις Δημοτικών Τελών στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ν. Προποντίδας.”

Σύμφωνα με την αριθμ 296/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι παρακάτω μειώσεις από τα Δημοτικά Τέλη “Ύδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού” στις εξής ευπαθείς ομάδες  με την προϋπόθεση ότι είναι Δημότες και Μόνιμοι Κάτοικοι του Δήμου Ν. Προποντίδας.

·         Μείωση 50% για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1.   Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Ν. Προποντίδας
2.   Εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ
3.   Ετήσιο συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο των 25.000€.  
·         Μείωση 30% για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1.    Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Ν. Προποντίδας
2.    Ανώτερο όριο ηλικίας τελευταίου τέκνου το 18ο έτος ή σε περίπτωση σπουδών το 25ο έτος μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φοίτησης.
3.    Ετήσιο συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο των 20.000€.       
·         Μείωση 50% για την πρώτη και κύρια κατοικία άπορων ή οικονομικά αδύναμων
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1.   Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Ν. Προποντίδας 
2.   Ετήσιο συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο των 6.000€ προσαυξανόμενο κατά 20%  για την σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο.                        
·         Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1.     Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Ν. Προποντίδας
2.     Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Αναπηρίας από την  Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή με ποσοστό 67% και άνω
3.     Ετήσιο συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος μικρότερο των 12.000€.                         
Παρατηρήσεις:
- Η μείωση των δημοτικών τελών στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δε θα έχει αναδρομική ισχύ και θα υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου.
- Η χρονική διάρκεια της μείωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με το χρονικό όριο επανελέγχου και ανανέωσης του ποσοστού αναπηρίας που αναφέρεται στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση επαναφοράς των αρχικών τετραγωνικών μέτρων, μετά τη λήξη του χρονικού ορίου επανελέγχου του ποσοστού αναπηρίας, η προσκόμιση νέας αίτησης για μείωση δημοτικών τελών, λόγω έκδοσης νέας γνωμάτευσης, δε θα γεννά αξιώσεις επιστροφής ποσών ή αναδρομικής μείωσης των δημοτικών τελών για το χρονικό διάστημα επαναφοράς χρέωσης των αρχικών τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου.

·           Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφυλάσσονται να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία   
·           Όλες οι ανωτέρω μειώσεις που εφαρμόζονται με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 δεν έχουν αναδρομική ισχύ και ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών.
Θέμα: “Εργασίες ελαιοχρωματισμού στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος.”

Εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών μονάδων του Δήμου, έχουν προγραμματιστεί για τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Στο πλαίσιο της συντήρησης των σχολικών μονάδων, εργασίες ελαιοχρωματισμού πραγματοποιήθηκαν  στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος.
Βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής παραμένει η παιδεία και η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών μας.
Θέμα: “Εργασίες συντήρησης και επισκευής στη Σκάλα Μουδανιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Προποντίδας.”

Στη Σκάλα Μουδανιών, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Προποντίδας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:
·         Τοποθέτηση πλακιδίων στο χώρο της Σκάλας
·         Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, συντήρησης και αλλαγής λαμπτήρων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Σκάλας
·         Εργασίες αλλαγής υδροδότησης σε κάθε τομέα της Σκάλας
Επίσης θα πρέπει να να αναφέρουμε και την προσφορά σωσιβίων  από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Προποντίδας στο Ναυτικό Όμιλο Νέων Μουδανιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: