Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΗ "ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ" 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιήθηκε κατάσταση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 €.

Τα ονόματα 23 επιχειρήσεων του νομού Χαλκιδικής που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ περιλαμβάνονται στη πρώτη «μαύρη λίστα» που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Στη λίστα που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα http://link.minfin.gr/ofeilesNP, περιλαμβάνονται τα στοιχεία 6.000 συνολικά νομικών προσώπων (Δημόσιες Επιχειρήσεις, ιδιωτικές εταιρίες, συνεταιρισμοί αλλά και Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες) κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανά την Ελλάδα με συνολικές οφειλές 30 δισ. περίπου.

   Αναφορικά με τους οφειλέτες της Χαλκιδικής, στον κατάλογο περιλαμβάνονται και εταιρείες που έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους εδώ και.....
πολλά χρόνια...

Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο). Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 5/9/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 5/9/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 5/9/2011.  

Στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011.Συμπεριλήφθηκαν όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.


Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ. Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνει μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στη Χαλκιδική.

Α.Φ.
Μ.
Επωνυμία
Διεύθυνση
Έδρας
Βασική
Οφειλή
Δ.Ο.Υ.
Συνεισπρα
τόμενα
Σύνολο
09414
7255
ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1
54627
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
66.681.665,33
42.477.641,08
109.159.306,41


09418
1132
ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕ
Ν ΤΕΝΕΔΟΣ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
5.090.831,98
3.577.964,38
8.668.796,36
08194
4372 
ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ‐ΣΙΑ
Ν ΤΕΝΕΔΟΣ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
1.815.896,30
1.822.368,83
3.638.265,13
09568
9668
ΣΙΔΜΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ ΜΑΜΑΣ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
1.706.153,45
936.452,31
2.642.605,76
08194
4427
Σ ΣΑΡΧΩΣΗΣ‐ΣΙΑ ΟΕ
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
617.299,04
1.248.792,04
1.866.091,08
09600
1643

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
63071
ΟΡΜΥΛΙΑ

776.592,31

664.227,27

1.440.819,58

09419
9786
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ν ΠΛΑΓΙΑ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
894.931,54
394.057,49
1.288.989,03

09166
2745
ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ Μ‐
ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΑΦΟΙ 
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
453.557,35
759.689,90
1.213.247,25
09403
3240
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ‐
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠ 
ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ 0
63080 Ν
ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ
629.047
,86
226.596,90
855.644,76
09537
1712
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΡΟΝΕΛ
35ΧΛΜ ΘΕΣ‐Ν
ΜΟΥΔΑΝ ΙΩΝ
63080 Ν
ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ
534.238,29
279.682,10
813.920,39
09964
8364
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΑΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡ/ΣΜΑ
ΝΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
0 63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
497.334,94
312.186,59
809.521,53
09419
9922 
ΠΡΩΤΗ ΑΕ
ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
325.286,51
295.693,02
620.979,5
09412
4739
ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 28
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
200.129,13
382.964,24
583.093,37
99953
7092
Κ ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΣΕΡΒΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΙ
(ΠΛΑΓΙΑ) 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
345.410,90
177.618,62
523.029,52
09409
2203
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  63079 Ν
ΤΡΙΓΛΙΑ 
200.523,36
292.131,03
492.654,
3
08212
4785
Α ΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
2 ΧΛΜ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
240.360,47  120.419,31
360.779,78
08283
9686
Ι ΚΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ‐ΣΙΑ ΟΕ  51Ο ΧΛΜ ΕΟ
ΘΕΣΣΑΛ
ΜΟΥΔΑΝ 0
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
233.997,78
123.831,63
357.829,4
09964
9072
ΕΦ‐ΕΦ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ 
35 ΧΙΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
(Δ.Δ.ΛΑΚΚΩΜΑ
ΤΟΣ) 0 63080 Ν
ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ 
254.866
,01
81.638,25
336.504,26
09420
0022
ALEXANDER GROUP ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΟΡΥΦΙΝΗΣ 1
63200 Ν
ΜΟΥΔΑΝΙΑ 
215.025,96
107.541,96
322.567,92
09424
3857
ΡΟΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΥΒΕΣ 0
63100
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
234.806,24
71.092,66  305.898,9
09914
6327
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΑΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 0
63073
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
176.906,98
123.120,87
300.027,85
09268
1419
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕ
ΣΑΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0
63073
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
178.176,94
95.853,54
274.030,48
999737944  Δ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  ΚΑΛΥΒΕΣ 0
63100
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
150.585,5  27.559,74  178.145,24 

halkidikinews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: