Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την απογραφή κτιρίων 2011Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, διενεργεί κατά το διάστημα από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, σε ολόκληρη τη Χώρα, την Απογραφή Κτιρίων...
Ποιό είναι το αντικείμενο της Απογραφής Κτιρίων;  


H συγκέντρωση πρόσφατων στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της Χώρας, με αναφορά στη βασική τους χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και σε άλλα χαρακτηριστικά τους. 


Ποιός θα συμπληρώσει τα ειδικά ερωτηματολόγια; 

Εντεταλμένος συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ, ο Τομεάρχης, θα ζητήσει τις πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, κατά προτίμηση από τον ιδιοκτήτη του κάθε κτιρίου ή το διαχειριστή. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν και από κάποιο ένοικο του κτιρίου, εφόσον βέβαια αυτός τις γνωρίζει. 


Πώς θα αναγνωρίζεται ο συνεργάτης της ΕΛΣΤΑΤ; 

Ο Τομεάρχης θα φέρει κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό του, τον κωδικό της Εποπτείας του, το τηλέφωνο του υπεύθυνου Επόπτη της ΕΛΣΤΑΤ και τη σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η συνέντευξη; 


Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 15 σύντομες και απλές ερωτήσεις και συνεπώς ο χρόνος για τη συμπλήρωση του θα είναι λίγα λεπτά. Θα δίνεται σύνολο πιθανών απαντήσεων, από τις οποίες θα επιλέγεται αυτή που αντιστοιχεί στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτιρίου. 


Ποιές είναι αυτές οι ερωτήσεις & τι ακριβώς θα καταγραφεί; 

Θα καταγραφούν: 


• η θέση του κτιρίου (μέσα ή έξω από τον οικισμό), 


• η ταχυδρομική δ/νση, (όταν δεν υπάρχει δ/νση, η τοποθεσία ή το όνομα του ιδιοκτήτη), 


• ο αριθμός των ορόφων, 


• η περίοδος κατασκευής, 


• το εμβαδόν του ισογείου (ή του 1ου ορόφου στην περίπτωση που υπάρχει πυλωτή), 


• αν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό κτίριο, 


• το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου, 


• το είδος της οροφής του, δηλ. αν είναι ταράτσα ή στέγη και το κύριο υλικό της επικάλυψής της, 


• αν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο στο κτίριο, 


• ο φορέας ιδιοκτησίας, δηλαδή αν είναι ιδιώτης ή το Δημόσιο, 


• οι χρήσεις ή ο προορισμός χρήσεων του κτιρίου δηλ., κατοικία, κατάστημα, σχολικό κτίριο, εκκλησία κλπ., 


• από ποιον χρησιμοποιείται το κτίριο, δηλ. από το Δημόσιο (Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιώτη), 


• ο αριθμός των κανονικών κατοικιών (κατοικούμενες και κενές), μέσα στο κτίριο. 


Απογράφεται η ακίνητη περιουσία; δηλαδή θα απογραφούν και τα οικόπεδα; 

Η Απογραφή κτιρίων αφορά μόνο στα κτίρια και στις ανεγειρόμενες οικοδομές στο τελικό τους στάδιο. Δεν συγκεντρώνεται καμία πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και κατά συνέπεια δεν είναι απογραφή ακίνητης περιουσίας. 


Θα γίνουν ερωτήσεις σχετικά με τους ημι-υπαίθριους χώρους ή γενικά για τη νομιμότητα ή μη των κτιρίων; 

Δεν θα γίνουν τέτοιες ερωτήσεις. 


Ο απογραφέας θα επισκεφθεί τα νοικοκυριά που κατοικούν στα κτίρια; 

Όχι ο απογραφέας κατά την Απογραφή κτιρίων δε θα επισκεφθεί τα νοικοκυριά, θα συνεργαστεί μόνο με τον διαχειριστή ή θυρωρό του κτιρίου ή με κάποιον ιδιοκτήτη ή ένοικο ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις ερωτήσεις. 


Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος ώστε να βοηθήσει τη διαδικασία; 

Οι απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις όπως η περίοδος κατασκευής του κτιρίου, το εμβαδόν του ισογείου, ο φορέας ιδιοκτησίας και ο αριθμός των κανονικών κατοικιών, θα ήταν χρήσιμο να αναζητηθούν και να είναι διαθέσιμες πριν την επίσκεψη του Τομεάρχη. 


Πως θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν; 

Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει με όλες τις στατιστικές έρευνες, θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό απορρέει τόσο από την Εθνική Νομοθεσία (Ν. 3832/2010) όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία. Το ερωτηματολόγιο των απογραφών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΛ. ΣΤΑΤ. http://www.statistics.gr/portal//page/portal/ESYE/BUCKET/General/entipo_02.pdf 


Πληροφορίες: EΛ. ΣΤΑΤ. Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας Τηλ: 213 135 2138-41 E-mail: census1@statistics.gr ; census2@statistics.gr http//www.statistics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: