Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο δήμος Αριστοτέλη στέλνει στο δικαστήριο τον πρώην δήμαρχο X.Πάχτα

Μετά το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών γύρω από σχέσεις συναλλαγών του Δήμου Αριστοτέλη με την εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός Α. Ε." κατά τα οικονομικά έτη 2011 έως και 2014
(δηλ. τη περίοδο της θητείας ως δημάρχου κου Χ. Πάχτα), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη στη χθεσινή του συνεδρίαση, με ομόφωνη απόφαση προώθησε το θέμα στον εισαγγελέα για να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.
Με βάση την έκθεση ευρημάτων των Ορκωτών Ελεγκτών δημόσιας διοίκησης προκύπτουν σωρεία οικονομικών παραβάσεων και τριγωνικών συναλλαγών του Δήμου Αριστοτέλη 2011-14 με την εταιρεία "Ελληνικός Χρυσός".

Δεν υπάρχουν σχόλια: