Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑΤο You in Europe συμμετέχει σε Ευρωπαικό πρόγραμμα Φιλοξενίας και Κατάρτισης Α.Μ.Ε.Α. στα Νέα Μουδανιά.
Η Α.Μ.Κ.Ε You in Europe, στο πλαίσιο του Ευρωπαικού Προγράμματος “Mobility for Inclusion- Transnational and interregional training mobility pathways” και σε συνεργασία με τον Ιταλικό οργανισμό “Co.Ge.S don Lorenzo Milani Societa Cooperativa Sociale”, φιλοξενεί δύο δικαιούχους Α.Μ.Ε.Α. με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική....
ενσωμάτωσή τους. Από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου, οι κυρίες Elena Angeleti και Marina Grigenti από τη Βενετία, θα συμμετάσχουν σε δράσεις κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και της Αγγλικής γλώσσας, σε πρωτοβουλίες προώθησης της ιδέας της κινητικότητας και του εθελοντισμού καθώς και σε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης ως Α.Μ.Ε.Α, τόσο σε Ευρωπαικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, οι δυο δικαιούχοι θα οργανώσουν δράσεις προβολής της περιοχής τους σε ομάδες της τοπικής κοινωνίας (εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς κλπ) θα συναντηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές πάνω στην κοινωνική ενσωμάτωση των Α.Μ.Ε.Α. με δομές φιλοξενίας και στήριξης Α.Μ.Ε.Α, και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και την ιστορία της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: