Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Κατάθεση αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Ν. ΠροποντίδαςΞεκίνησαν στις 1 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ”, το οποίο πρόκειται να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας σε όλη την Ελλάδα.
Το κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό που θα αποδειχθεί ότι δικαιούται οικονομικής στήριξης, θα λαμβάνει το ποσό των 200 ευρώ το μήνα. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

Τα κατώτατα εισοδήματα και περιουσιακά όρια για κάθε τύπο οικογένειας παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Σύνθεση Νοικοκυριού
Εξάμηνιαίο Εγγυημένο Ποσό
Μηνιαίο Εγγυημένο Ποσό
Όριο Αξίας Ακινήτων
Αντικειμενική Δαπάνη Κινητών (αυτοκίνητων)
Όριο Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων (κατ' έτος)
Τόκοι από Καταθέσεις (για το 2015)
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό
1.200 €
200 €
90.000 €
6.000 €
4.800 €
53 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος
1.800 €
300 €
105.000 €
6.000 €
7.200 €
80 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη
2.100 €
350 €
120.000 €
6.000 €
8.400 €
93 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη
2.400 €
400 €
135.000 €
6.000 €
9.600 €
107 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη
2.700 €
450 €
150.000 €
6.000 €
10.800 €
120 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη
3.000 €
500 €
150.000 €
6.000 €
12.000 €
133 €


ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.keaprogram.gr και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και υποβάλλεται, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των:
1.   ΚΕΠ ή της
2.     Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας, στα εξής σημεία εξυπηρέτησης:
·         Δημοτική Ενότητα Μουδανιών
Κοινωνική Υπηρεσία
Δ/νση: Δημαρχείο, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά, 63200
Αρμόδια: Μαρία Λεοντάκη
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή,  Ώρες:  8:00 με 13:00
·         Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας
Κοινωνική Μέριμνα
Δ/νση: Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων, Ν. Καλλικράτεια, 63080
Αρμόδια: Κατερίνα Παπαδοπούλου
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή,  Ώρες:  8:00 με 13:00
·         Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας
Βοήθεια στο Σπίτι
Δ/νση: Κτήριο ΚΑΠΗ, Ν. Τρίγλια, 63079 
Αρμόδια: Μένια Συνάμη
Ημέρες: Δευτέρα με Παρασκευή,  Ώρες:  8:00 με 13:00
Οι Μονογονεϊκές Οικογένειες, τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα και οι αλλοδαποί υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1.      Ταυτότητα όλων των μελών της οικογένειας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής
2.      Κάρτα Ανεργίας για τα άνεργα μέλη της οικογένειας
3.      Ε1 2015
4.      Εκκαθαριστικό 2015
5.      Iban – Βιβλιάριο Τραπέζης
6.      Λογαριασμό ΔΕΗ
7.      Έντυπο συναίνεσης υπογεργαμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα ενήλικα μέλη στην οικογένεια)

Δεν υπάρχουν σχόλια: