Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΜ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 στις 13:00’  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
                     
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      ....

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/16-5-2016 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής:   Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Περί ανάκλησης της υπ. αρίθμ. 197/18-12-2009 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής.
 Εισηγητής:  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 3ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους  2017.
Εισηγητής :  Θεοφάνης Παπάς  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Θέμα 4ο: 3η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγήτρια :  Αθηνα Αηδονά-Αθανασιάδου ,Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Θέμα 5ο: Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στη πόλη της Βέροιας.
Εισηγητής :  Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 6ο:Έγκριση για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  ΠΕ Χαλκιδικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με θέμα « Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Xαλκιδικής δαπανών  και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Π.Ε. Χαλκιδικής, οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής:   Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
Θέμα 8ο:Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγήτρια: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Πιερίας.

Θέμα 10ο :  Τροποποίηση της αρίθμ. 282/22-12-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητος των Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς»
Εισηγητής:   Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.
Θέμα 11ο :   Τροποποίηση της αρίθμ. 283/22-12-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητος των Υπηρεσιών της Π.Ε Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου»
Εισηγητής:   Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.
Θέμα 12ο :  Ορισμός εκπροσώπου Π.Κ.Μ –Π.Ε Πέλλας στην  Αστική Εταιρεία Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Έδεσσας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα»
Εισηγήτρια:   Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αν.Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας.
Θέμα 13ο :  Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 για επιτροπές του Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης –Λ/Τ Ν. Μουδανιών.
Εισηγητής :  Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Θέμα 14ο :  Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων του Λιμεναρχείου Ιερρισού.
Εισηγητής :  Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.
Θέμα 15ο :  Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Εισηγητής :  Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.
Θέμα 16ο :  Ορισμός εκπροσώπων για το έτος 2017 στη συγκρότηση της επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστες του Λιμεναρχείου Ιερισσού.
Εισηγητής :  Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Σερρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: