Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Εκλοαπολογιστική συνέλευση

Ο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ συγκαλεί έκτακτη εκλογοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου στις 28 Ιανουαρίου 2017,ώρα 19:00 και στο Κοινοτικό Κατάστημα με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
2ο Εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη

Από το Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: