Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠαρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟ
Αποτελέσματα εκλογών για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Χαλκιδικής για τα έτη 2017-2018

Τακτικά Μέλη για το Υπηρεσιακό των Μόνιμων Υπαλλήλων
  1. Χατζηλίδης Κωνσταντίνος, Δήμος Αριστοτέλη
  2. Πυργίδου Αγγελική, Δήμος Πολύγυρου...
Αναπληρωματικά Μέλη για το Υπηρεσιακό των Μόνιμων Υπαλλήλων
  1. Δαλαμπίρας Κωνσταντίνος, Δήμος Ν. Προποντίδας
  2. Παπουλίδου Ελισάβετ, Δήμος Ν. Προποντίδας


Τακτικά Μέλη για το Υπηρεσιακό των Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων (ΙΔΑΧ)
  1. Ζούνης Αναστάσιος, Δήμος Πολυγύρου
  2. Ραμανδάνης Στυλιανός, Δήμος Ν. Προποντίδας

Αναπληρωματικά Μέλη για το Υπηρεσιακό των Αορίστου Χρόνου Υπαλλήλων (ΙΔΑΧ)
  1. Χριστάρα Μαρία, Δήμος Σιθωνίας
  2. Στάμου Γερακίνα, Δήμος Κασσάνδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: