Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Πορεία λειτουργίας ΚΔΑΠ Ν.ΜουδανιώνΤο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών έχει ουσιώδη σημασία και σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τη δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών και τη φύλαξή τους. Το κέντρο μας προσφέρει  δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι φοιτούντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις κινητικές, ομαδοσυνεργατικές, προσαρμοστικές δεξιότητες, όπως επίσης και δεξιότητες αυτοκριτικής και πρωτοβουλιών. Γίνεται προσπάθεια μέσω των δραστηριοτήτων τα παιδιά να βελτιώσουν τις γενικές και ειδικές ικανότητές τους, όπως για παράδειγμα αισθητηριακές καλλιτεχνικές και νοητικές. 

Στο προσωπικό του ΚΔΑΠ απασχολούνται 2 δασκάλες, 1 θεατρολόγος και 1 μουσικός. Να σημειώσουμε, ότι ο ρόλος των ειδικοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς κατέχουν ειδικευμένες γνώσεις των αντικειμένων και βοηθούν στην κινητική σωματική, λεκτική καθώς και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από την θεατρική αγωγή που εφαρμόζει η συνάδελφος προωθείται η φαντασία και η ομαδική συνεργασία. Η θεατρολογία προσφέρει χαρά στα παιδιά και τα αποφορτίζει από το καθημερνό άγχος και πίεση των μαθημάτων. Η διδασκαλία της μουσικής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος μας και εφαρμόζεται καθημερινά και τακτικά. Ο ρόλος της μουσικής είναι τεράστιος, επειδή είναι αναμφίβολα δημιουργική δραστηριότητα κατά την οποία οι μικροί μαθητές ελέγχουν τον ήχο, παρακολουθούν τον ρυθμό, διευρύνουν τις γνώσεις σε ότι αφορά τα μουσικά όργανα και δοκιμάζουν τον εαυτό παίζοντας με αυτά. Γνωριμία με τα είδη μουσικής, εκμάθηση τραγουδιών και ακούσματα τραγουδιών άλλων χωρών ταξιδεύουν τα παιδιά στον βαθύτερο εαυτό τους, αλλά και σε άλλα μέρη. Την ίδια στιγμή η παρουσία των δασκάλων είναι βασική, επειδή βοηθά στο ποικίλο παιδαγωγικό κομμάτι κατευθύνοντας το έργο γενικά και προσφέρει τις ανάλογες δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να εκπαιδεύονται για το κοντινό μέλλον. Από πλευρά των εκπαιδευτικών του ΚΔΑΠ  είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν όσο γίνεται περισσότερο τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να γίνει ομαλή ένταξη του κάθε μικρού μαθητή στο σύνολο. 
Η άριστη συνεργασία με τους γονείς και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών και εκπαιδευτικών και γονέων αποτέλεσαν το βασικότερο στόχο εξ αρχής. Θεωρούμε ότι αυτό μας βοηθά σημαντικά στο να υλοποιείται με επιτυχία το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στο να κυλά χωρίς προβλήματα η αλληλοσυνεργασία σε ότι αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι (υπογραφές στα μηνιαία δελτία παρακολούθησης, συμπλήρωση αιτήσεων για την ΕΕΤΑΑ). Να τονίσουμε, ότι στα τέλη Ιουλίου αρχές Αυγούστου γίνονται οι αιτήσεις για τη δωρεάν φοίτηση των παιδιών στα ΚΔΑΠ και οι γονείς σπεύδουν στις κατά τόπους δομές για να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους προκειμένου να διεκδικήσουν θέση στα ΚΔΑΠ, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Στο σημείο αυτό βασικό είναι να υπογραμμίσουμε το γεγονός, ότι οι οικογένειες οι οποίες λόγω ανεργίας και οικονομικών προβλημάτων, οικογενειακών καταστάσεων, προβλημάτων υγείας αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις εξωσχολικές δραστηριότητες διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό παρακολουθώντας το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ.  Αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή τους, διότι οι περισσότεροι ζητάνε να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Να προσθέσουμε ότι για ορισμένους γονείς το ΚΔΑΠ αποτελεί σωτήρια λύση καθώς πέρα από τις δραστηριότητες γίνεται και φύλαξη παιδιών σε έναν χώρο ασφαλή όπου προφέρεται απαραίτητη φροντίδα σε κάθε παιδί, αυτό με τη σειρά του δίνει δυνατότητα στους γονείς, ειδικά μονογονεϊκές οικογένειες, να βγουν στην αγορά εργασίας και να έχουν περισσότερο χρόνο για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.
Το ΚΔΑΠ Ν. Μουδανιών προσφέρει συνολικά 136 θέσεις, 68 στην Α΄ βάρδια και 68 στην Β΄. Η Α’ βάρδια είναι πλήρης και συμπεριλαμβάνει σε σύνολο παιδιά ΕΣΠΑ και εγγραφές, ενώ στην Β΄ βάρδια φοιτούν 45 παιδιά συνολικά.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 23730-22748
       

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: