Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠαρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Υδροδότηση κατοικιών από ιδιωτικό δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας Δήμου Ν. Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας λαμβάνοντας υπόψη τις επιστολές που  έχουν αποσταλεί από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ποτίδαιας, σχετικά με την διακοπή υδροδότησης από το ιδιωτικό υδρευτικό δίκτυο της υδροδοτικής επιχείρησης Θ. Μεκιτανίδης-Σνέ, κατοικιών που βρίσκονται εκτός σχεδίου, ανακοινώνει τα εξής:

Η υδροδοτική επιχείρηση Θ. Μεκιτανίδης-Σνέ υδροδοτεί κατοικίες που βρίσκονται εκτός  σχεδίου στην περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας.  Συγκεκριμένα οι παροχές του δικτύου της επιχείρησης ανέρχονται σε 1.295 σύμφωνα με την άδεια χρήσης νερού, που χορηγήθηκε στην υδροδοτική επιχείρηση Θ. Μεκιτανίδης-Σνέ από την Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης (αρ. πρωτ. 4965/10/17-2-2011).
Ο Δήμος Ν. Προποντίδας δεν έχει την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των 1.295 παροχών δεδομένου, ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υδροδότηση των κατοικιών εκτός σχεδίου, στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. Συγκεκριμένα το υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας είναι ελλειμματικό, δηλαδή η υπάρχουσα ποσότητα νερού από τα υφιστάμενα έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις) δεν μπορεί να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η υδροδότηση του οικισμού της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας γίνεται κυρίως με μεταφορά νερού από γεωτρήσεις που βρίσκονται εκτός  ορίων της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας και εκτός ορίων Δήμου Ν. Προποντίδας.  Η ποιοτική κατάσταση των υπόγειων νερών στην περιοχή της Ν. Ποτίδαιας χαρακτηρίζεται κακή  λόγω υφαλμύρινσης.
Επιπλέον ο Δήμος δεν  είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της επιχείρησης για ύδρευση με δεδομένη την κακή ποιοτική κατάσταση του νερού.
Η αναφορά και η ευχή στην ανακοίνωση της επιχείρησης, περί λύσης του προβλήματος υδροδότησης από τον Δήμο δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα διότι απαιτούνται σημαντικά έργα υποδομής, μεγάλου κόστους, τα οποία σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις  δεν μπορούν να   υλοποιηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.
Επισημαίνουμε ότι η διακοπή υδροδότησης από το ιδιωτικό υδρευτικό δίκτυο του κ. Μεκιτανίδη-Σνέ δεν είναι υπαιτιότητα του Δήμου.  Ο κ. Μεκιτανίδης αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η διακοπή δραστηριότητας της υδροδοτικής του επιχείρησης έχει σχέση με λόγους υγείας.
Τέλος να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Ν. Προποντίδας έχει στο σχεδιασμό του την σταδιακή υδροδότηση των κατοικιών, που βρίσκονται εκτός σχεδίου στις περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, στα πλαίσια χρηματοδότησης έργων ύδρευσης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Ήδη υλοποιείται έργο αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 2.600 μέτρων, το οποίο είναι ένα από τα απαιτούμενα έργα υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας. Βεβαίως απαιτείται και μια σειρά από συνοδά έργα καθώς και νέο δίκτυο διανομής για τις εκτός σχεδίου κατοικίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: