Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ του Δήμου Ν. Προποντίδας αύριο Τετάρτη 09-11-2016

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει αύριο  Τετάρτη 9/11/2016 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2016.
2. Κατανομή ειδικευμένων εσόδων
3. Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ. 34/2016).
4. Οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Καλλικράτειας» (αρ. μελ. 253/03 ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής)
5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου: «Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Μουδανιών» (αρ. μελ. 34/2016).
6. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου.
7. Χορήγηση προκαταβολής για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν. Πλαγίων» (αρ. μελ. 8/2013)
8. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους.
9. Καθορισμός όρων δόμησης Ο.Τ. Γ07 Ν. Μουδανιών, χώρου ειδικού προορισμού εκπαίδευσης.
10. Ανασυγκρότηση σχολικών επιτροπών του Δήμου.
11. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
12. Κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές  του Δήμου Ν. Προποντίδας (δ' δόση 2016).       
13. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
14. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2017.
15. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την είσπραξη γραμματίων παρακαταθήκης.
16. Αποδοχή ή μη της αιτήσεως περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν (της εισόδου – εξόδου οχήματος).
17. Αποδοχή ή μη της αιτήσεως περί χορήγησης άδειας για θέση στάθμευσης στη Τ.Κ. Ν.Φλογητών, λόγω αναπηρίας
18. Εγγραφή εθελοντών στο μητρώο εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας
19. Παράθεση γεύματος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
20. Αιτήματα πωλητών λαϊκών αγορών
21. Διαγραφές τελών Δ.Κ. Καλλικράτειας.
22. Διαγραφές ή μη τελών Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας.
23. Διαγραφές ή μη τελών Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας.
24. Διαγραφές ή μη τελών Τ.Κ. Διονυσίου.
25. Διόρθωση αριθμού στρεμμάτων και μεταφορά χρεώσεων στον υπόχρεο.
26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: