Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.com



Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεωρούμε μεγάλη επιτυχία την πρώτη μας προσπάθεια διότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε καταφέραμε να συλλέξουμε (όχι ότι δεν θα θέλαμε περισσότερα)  αρκετά ερωτηματολόγια που θα μας δώσουν στοιχεία που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι αληθή και δεν θα πάει όλοι η προσπάθεια χαμένη!!!
ΓΕΝΙΚΑ
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση στοιχείων.....
σχετικών με τη παραγωγή και διάθεση της ελιάς Χαλκιδικής με συγκριτικά στοιχεία της παραγωγής του 2015 . Παράλληλα υπήρξε μέριμνα ώστε ο σχεδιασμός (στόχοι, δείγμα, ερωτηματολόγιο,  στατιστική ανάλυση κτλ.), να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ Πράσινες Ελιές Χαλκιδική
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική έρευνα με προσωπική συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο στο διαδίκτυο.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Σύνολο ελαιοπαραγωγών κυρίως της Χαλκιδικής
ΔΕΙΓΜΑ Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 161  ελαιοπαραγωγούς
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τυχαία δειγματοληψία
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 5η ως και την 10η Οκτωβρίου 2016

Δημογραφικά στοιχεία
Πραγματοποιήθηκε επιλογή τυχαίου δείγματος 161 παραγωγών ελιάς που συγκέντρωσαν τα εξής χαρακτηριστικά:
H πρώτη ερώτηση που αφορούσε την Περιοχή απάντησαν:
Οι παραγωγοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι κατά πλειοψηφία κάτοικοι Χαλκιδικής, 146 παραγωγοί ποσοστό 90,7 % και το 15 παραγωγοί ποσοστό 9,3 εκτός Χαλκιδικής!!!
1

H 2η ερώτηση που αφορούσε το Χωριό απάντησαν:
Μεγαλύτερο βαθμό εκπροσώπησης είχαν στην έρευνα οι παραγωγοί της Ορμύλιας  (33 παρ. 20,5 %), ακολουθούν παραγωγοί από χωριά που δεν υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο (Άλλη περιοχή εντός Χαλκιδικής, 18 παρ.  11,2%),  η Όλυνθος  (15 παρ. 9,3%), τα Σήμαντρα και παραγωγοί εκτός Χαλκιδικής (14 παρ  8,7%), η Καλύβες (13 παρ. 8,1%) και τα Βραστά (12 παρ. 7,5%) κ.ά..
Θα θέλαμε να εκπροσωπηθούν όλες οι περιοχές ανάλογα την παραγωγή πράσινης ελιάς που έχουν, θεωρούμε το δείγμα ικανό να μας δώσει στοιχεία χρήσιμα για την έρευνά μας.
2

Αναλυτικά:

Τόπος Παραγωγοί Ποσοστό
1 Άγιος Μάμας 8 5,0%
2 Άλλη περιοχή εκτός Χαλκιδικής 14 8,7%
3 Άλλη περιοχή εντός Χαλκιδικής 18 11,2%
4 Βραστά 12 7,5%
5 Γερακινή 2 1,2%
6 Ελαιοχώρια 4 2,5%
7 Καλλικράτεια 1 0,6%
8 Καλύβες 13 8,1%
9 Μουδανιά 4 2,5%
10 Όλυνθος 15 9,3%
11 Ορμύλια 33 20,5%
12 Πολύγυρος 9 5,6%
13 Πορταριά 5 3,1%
14 Σήμαντρα 14 8,7%
15 Σίλλατα 3 1,9%
16 Τένεδος 1 0,6%
17 Τρίγλια 5 3,1%


H 3η ερώτηση που αφορούσε τον τύπο ελιάς απάντησαν:
Το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενων κτημάτων είναι ποτιστικές ελιές ακολουθούν παραγωγοί που έχουν ξερικές και ποτιστικές και ένας παραγωγός που δηλώνει ότι καλλιεργεί μόνο ξερικές.
3

Η 4η ερώτηση  αφορούσε την παραγωγή του 2015 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Ποτιστικές:
Την πλειοψηφία την αποτελούν παραγωγοί που το 2015 μάζεψαν ως 30 τόνους είναι 97 παραγωγοί 60,2 %, ακολουθούν 45 παραγωγοί 28 % που μάζεψαν από 30 ως 80 τόνους και 19 παραγωγοί που είχαν παραγωγοί πάνω από 80 τόνους.
Ξερικές
Πολλοί παραγωγοί που καλλιεργούν τις ξερικές ελιές για το λάδι και δεν τις παραδίδουν για πράσινες, 126 παρ. 78,3%
4
Η 5η ερώτηση  αφορούσε την παραγωγή του 2016 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Ποτιστικές:
Την πλειοψηφία την αποτελούν παραγωγοί που το 2016 μάζεψαν ως 30 τόνους είναι 106 παραγωγοί 65,8 %, ακολουθούν 40 παραγωγοί 24,8 % που μάζεψαν από 30 ως 80 τόνους και 15 παραγωγοί που είχαν παραγωγοί πάνω από 80 τόνους. Από τα παραπάνω μπορούμε να μιλήσουμε ότι την φετινή χρονιά είχαμε μείωση της παραγωγής που περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε παρακάτω.
Ξερικές
Πολλοί παραγωγοί καλλιεργούν τις ξερικές για το λάδι και δεν τις παραδίδουν για πράσινες, 126 παρ. 78,3%
5

Η 6η ερώτηση  αφορούσε που οδηγήθηκε η παραγωγή του 2015 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Η συντριπτική πλειοψηφία παραδόθηκε σε έμπορο 123 παρ. 76,4%. Ενδιαφέρον έχουν οι άλλες απαντήσεις, 20 παραγωγοί 12,4%  παρέδωσαν σε έμπορο και αποθήκευσαν μια ποσότητα για λογαριασμό τους και 15 παραγωγοί 9,3% αποθήκευσαν σε μεταποιητές για λογαριασμό τους.
6

Η 7η ερώτηση αφορούσε που οδηγήθηκε η παραγωγή του 2016 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Η απογοήτευση αυτών που είχαν αποθηκεύσει τα προηγούμενα χρόνια τις ελιές τους μείωσε τον αριθμό (περίπου 50%)  αυτών που τις έβαζαν μέσα για λογαριασμό τους. Η συντριπτική πλειοψηφία φέτος παραδόθηκε σε έμπορο 131 παρ. 81,4%. 13 παραγωγοί 8,1%  παρέδωσαν σε έμπορο και αποθήκευσαν μια ποσότητα για λογαριασμό τους και 10 παραγωγοί 6,2% αποθήκευσαν σε μεταποιητές για λογαριασμό τους. Έχουμε επίσης 7 παραγωγούς 4,3% που δηλώνουν το άλλο, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε που πήγαν αυτές οι ελιές (π.χ. ελαιοτριβείο κ.ά)
7


Η 8η ερώτηση αφορούσε την  παραγωγή αν ήταν περισσότερο ή λιγότερο από πέρσι;
Δύσκολή η ανάλυση γιατί τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Πήραμε 84 απαντήσεις με μείωση της παραγωγή και 77 απαντήσεις με αύξηση της παραγωγής!!!!
Αναλύσαμε πρώτα την παραγωγή κατά χωριό τα Βραστά είναι το χωριό με την μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής, όπως επίσης και οι παραγωγή εκτός Χαλκιδικής δηλώνουν αύξηση της παραγωγής τους.
Την μεγαλύτερη μείωση στην παραγωγή έχει η ευρύτερη περιοχή της Τρίγλιας, τα Σήμαντρα, η Ορμύλια ο Άγιος Μάμας και η Όλυνθος.
Αναλύσαμε στην συνέχεια ποιοι παραγωγοί είχαν την μεγαλύτερη αύξηση και μείωση κατά μέσο όρο. Την μεγαλύτερη αύξηση είχαν οι παραγωγοί των 20 ως 30 τον. (+28%) και αυτοί με 10 ως 20 τόνους (+13,3%). Την μεγαλύτερη μείωση την είχαν οι μικροί παραγωγοί 0 ως 10 τον. (-14,10%) και οι παραγωγοί των 80 με 100 τον. (-14%) .
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μείωση της παραγωγής που κατά μέσο όρο η έρευνα έδειξε ότι είναι περίπου στο -6%. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που θα τα αναλύσουμε  αργότερα.
8
Αναλυτικά:
0 ως 10 τόνους -14,10%
10 ως 20 τόνους 10,13%
20 ως 30 τόνους 5,40%
30 ως 50 τόνους 28%
50 ως 80 τόνους -8%
80 ως 100 τόνους -14%
Περισσότερο από 100 τόνους 0 %

Η 9η ερώτηση αφορούσε την  ημερομηνία έναρξης του μαζέματος
Από 8 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το μάζεμα από την δυτική Χαλκιδική και στις 10/9 έχουμε έναρξη και ανατολικά!!! Μετά τις 15/9 ο μεγαλύτερος αριθμός παραγωγών ξεκίνησε να μαζεύει.
Η 10η ερώτηση αφορούσε την  ημερομηνία τέλους του μαζέματος
Το τέλος των περισσοτέρων ήταν γύρω στις 27 Σεπτεμβρίου με λίγους μεγάλους παραγωγούς να ολοκληρώνουν την συλλογή μέσα στον Οκτώβριο.
Η 11η ερώτηση είχε να κάνει με το εισόδημα από τις ελιές
Οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές 89 το 55,3% και οι υπόλοιποι 72 το 44,7% δηλώνει ως μοναδικό εισόδημα τις ελιές.
10
Η 12η ερώτηση είχε να δηλώσουν οι παραγωγοί τα δέντρα που καλλιεργούν:
Οι παραγωγοί δήλωσαν ότι τα δέντρα που καλλιεργούν και δήλωσαν στην έρευνα είναι πάνω από 105.000!!!
11

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ.
chalkidiki-olives.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: