Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Τα πρώτα αποτελέσματα της ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2016

ΑΠΟ ΤΟ chalkidiki-olives.com

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεωρούμε μεγάλη επιτυχία την πρώτη μας προσπάθεια διότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε καταφέραμε να συλλέξουμε (όχι ότι δεν θα θέλαμε περισσότερα)  αρκετά ερωτηματολόγια που θα μας δώσουν στοιχεία που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι αληθή και δεν θα πάει όλοι η προσπάθεια χαμένη!!!
ΓΕΝΙΚΑ
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη....
διερεύνηση στοιχείων σχετικών με τη παραγωγή και διάθεση της ελιάς Χαλκιδικής με συγκριτικά στοιχεία της παραγωγής του 2015 . Παράλληλα υπήρξε μέριμνα ώστε ο σχεδιασμός (στόχοι, δείγμα, ερωτηματολόγιο,  στατιστική ανάλυση κτλ.), να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα της έρευνας.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ Πράσινες Ελιές Χαλκιδική
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική έρευνα με προσωπική συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου από τον ερωτώμενο στο διαδίκτυο.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Σύνολο ελαιοπαραγωγών κυρίως της Χαλκιδικής
ΔΕΙΓΜΑ Το μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 161  ελαιοπαραγωγούς
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τυχαία δειγματοληψία
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 5η ως και την 10η Οκτωβρίου 2016
Δημογραφικά στοιχεία
Πραγματοποιήθηκε επιλογή τυχαίου δείγματος 161 παραγωγών ελιάς που συγκέντρωσαν τα εξής χαρακτηριστικά:
H πρώτη ερώτηση που αφορούσε την Περιοχή απάντησαν:
Οι παραγωγοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι κατά πλειοψηφία κάτοικοι Χαλκιδικής, 146 παραγωγοί ποσοστό 90,7 % και το 15 παραγωγοί ποσοστό 9,3 εκτός Χαλκιδικής!!!
1
H 2η ερώτηση που αφορούσε το Χωριό απάντησαν:
Μεγαλύτερο βαθμό εκπροσώπησης είχαν στην έρευνα οι παραγωγοί της Ορμύλιας  (33 παρ. 20,5 %), ακολουθούν παραγωγοί από χωριά που δεν υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο (Άλλη περιοχή εντός Χαλκιδικής, 18 παρ.  11,2%),  η Όλυνθος  (15 παρ. 9,3%), τα Σήμαντρα και παραγωγοί εκτός Χαλκιδικής (14 παρ  8,7%), η Καλύβες (13 παρ. 8,1%) και τα Βραστά (12 παρ. 7,5%) κ.ά..
Θα θέλαμε να εκπροσωπηθούν όλες οι περιοχές ανάλογα την παραγωγή πράσινης ελιάς που έχουν, θεωρούμε το δείγμα ικανό να μας δώσει στοιχεία χρήσιμα για την έρευνά μας.
2
Αναλυτικά:


Τόπος Παραγωγοί Ποσοστό
1 Άγιος Μάμας 8 5,0%
2 Άλλη περιοχή εκτός Χαλκιδικής 14 8,7%
3 Άλλη περιοχή εντός Χαλκιδικής 18 11,2%
4 Βραστά 12 7,5%
5 Γερακινή 2 1,2%
6 Ελαιοχώρια 4 2,5%
7 Καλλικράτεια 1 0,6%
8 Καλύβες 13 8,1%
9 Μουδανιά 4 2,5%
10 Όλυνθος 15 9,3%
11 Ορμύλια 33 20,5%
12 Πολύγυρος 9 5,6%
13 Πορταριά 5 3,1%
14 Σήμαντρα 14 8,7%
15 Σίλλατα 3 1,9%
16 Τένεδος 1 0,6%
17 Τρίγλια 5 3,1%
H 3η ερώτηση που αφορούσε τον τύπο ελιάς απάντησαν:
Το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενων κτημάτων είναι ποτιστικές ελιές ακολουθούν παραγωγοί που έχουν ξερικές και ποτιστικές και ένας παραγωγός που δηλώνει ότι καλλιεργεί μόνο ξερικές.
3
Η 4η ερώτηση  αφορούσε την παραγωγή του 2015 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Ποτιστικές:
Την πλειοψηφία την αποτελούν παραγωγοί που το 2015 μάζεψαν ως 30 τόνους είναι 97 παραγωγοί 60,2 %, ακολουθούν 45 παραγωγοί 28 % που μάζεψαν από 30 ως 80 τόνους και 19 παραγωγοί που είχαν παραγωγοί πάνω από 80 τόνους.
Ξερικές
Πολλοί παραγωγοί που καλλιεργούν τις ξερικές ελιές για το λάδι και δεν τις παραδίδουν για πράσινες, 126 παρ. 78,3%
4
Η 5η ερώτηση  αφορούσε την παραγωγή του 2016 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Ποτιστικές:
Την πλειοψηφία την αποτελούν παραγωγοί που το 2016 μάζεψαν ως 30 τόνους είναι 106 παραγωγοί 65,8 %, ακολουθούν 40 παραγωγοί 24,8 % που μάζεψαν από 30 ως 80 τόνους και 15 παραγωγοί που είχαν παραγωγοί πάνω από 80 τόνους. Από τα παραπάνω μπορούμε να μιλήσουμε ότι την φετινή χρονιά είχαμε μείωση της παραγωγής που περισσότερες λεπτομέρειες θα πούμε παρακάτω.
Ξερικές
Πολλοί παραγωγοί καλλιεργούν τις ξερικές για το λάδι και δεν τις παραδίδουν για πράσινες, 126 παρ. 78,3%
5
Η 6η ερώτηση  αφορούσε που οδηγήθηκε η παραγωγή του 2015 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Η συντριπτική πλειοψηφία παραδόθηκε σε έμπορο 123 παρ. 76,4%. Ενδιαφέρον έχουν οι άλλες απαντήσεις, 20 παραγωγοί 12,4%  παρέδωσαν σε έμπορο και αποθήκευσαν μια ποσότητα για λογαριασμό τους και 15 παραγωγοί 9,3% αποθήκευσαν σε μεταποιητές για λογαριασμό τους.
6
Η 7η ερώτηση αφορούσε που οδηγήθηκε η παραγωγή του 2016 και πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις:
Η απογοήτευση αυτών που είχαν αποθηκεύσει τα προηγούμενα χρόνια τις ελιές τους μείωσε τον αριθμό (περίπου 50%)  αυτών που τις έβαζαν μέσα για λογαριασμό τους. Η συντριπτική πλειοψηφία φέτος παραδόθηκε σε έμπορο 131 παρ. 81,4%. 13 παραγωγοί 8,1%  παρέδωσαν σε έμπορο και αποθήκευσαν μια ποσότητα για λογαριασμό τους και 10 παραγωγοί 6,2% αποθήκευσαν σε μεταποιητές για λογαριασμό τους. Έχουμε επίσης 7 παραγωγούς 4,3% που δηλώνουν το άλλο, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε που πήγαν αυτές οι ελιές (π.χ. ελαιοτριβείο κ.ά)
7
Συνεχίζεται ……
 chalkidiki-olives.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: