Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ του Δήμου Ν. Προποντίδας 13/09/2016

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τρίτη 13/9/2016 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2016
2.10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2016.

3.Ανάκληση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, επ’ ονόματι Τσιουρέλα Αθανάσιου.
4.Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ με συνολική επιφάνεια που ξεπερνά τα 1500 τμ, σύμφωνα με την αίτηση τους, που  βρίσκεται στα υπ' αριθμ.  1267-1268 αγροτεμάχια Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής του Δήμου Νέας Προποντίδας.
5.Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
6.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης έργων.
7.Έγκριση Α.Π.Ε.
8.Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Προποντίδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την επίβλεψη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης κυκλοφοριακών συνθηκών στον κεντρικό κόμβο εισόδου- εξόδου του οικισμού «Άγιος Μάμας» του Δήμου Ν. Προποντίδας».
9.Παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής και υποστήριξης επί ζητημάτων περί εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου «Μετατόπιση δημοτικών δικτύων ΟΚΩ στη δεξιά παράπλευρη οδό του οδικού τμήματος Ποτίδαιας- Κασσάνρας στην περιοχή Ν. Ποτίδαιας» (αρ. μελ. 67/2015)
10.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Νικολάου Σαρηγιάννη για την παράστασή του στο ΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
11.Κληρονομική διαδοχή προσδοκίας δικαιώματος της Ελισάβετ Σωτηριάδου για το οικόπεδο της παραλίας Διονυσίου του θανόντος πατέρα της Στέργιου Σωτηριάδη.
12.Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας τροφίμων κατόπιν διαπραγμάτευσης.
13.Δωρεά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου, στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής.
14.Ορισμός υγειονομικώς και αγορονομικώς υπευθύνου για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου.
15.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης σε Τ.Κ. του Δήμου.
16.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
17.Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για συντήρηση- επισκευή σχολικών κτιρίων.
18.Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.
19.Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 56/2016 απόφασης ΔΣ Ο.Π.Α., σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης, έτους 2017.
20.Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 166/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών.
21.Αποδοχή ή μη αιτήσεων περί χορήγησης άδειας για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου – εξόδου οχημάτων.
22.Αντικατάσταση μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
23.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
24.Έγκριση για συνδιοργάνωση συνεδρίου
25.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
26.Διαγραφή δημοτικών τελών Τ.Κ. Φλογητών
27.Διαγραφή τελών κοιμητηρίων.
28.Διαγραφή ποσού από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: