Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Δήμος Πολυγύρου Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6/6/2016, ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Πολυγύρου.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των έντεκα (11 €), ανά τετραγωνικό μέτρο και αφορά το τρέχον έτος. Για τις
καντίνες τιμή εκκίνησης θα είναι 1000 € ανά θέση....
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και
την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β'ΕΞ2015/7-4-2015 (ΦΕΚ 578/9-4-2015 τεύχος Β’), ορίζονται ως εξής:
η απόφαση


Δεν υπάρχουν σχόλια: