Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠαρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΕΦΕΤ: Ανάκληση Τουρκικής Σταφίδας από τα LIDL

Ο ΕΦΕΤ, µέσω του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (RASFF) ενηµερώθηκε για τη διακίνηση σταφίδων στις οποίες διαπιστώθηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε ποσότητα που υπερβαίνει τα νοµοθετηµένα όρια.
Πρόκειται για το προϊόν µε εµπορική ονοµασία “Belbake Sultans Σταφίδα Σουλτανίνα”
σε συσκευασία των 250g, µε ηµεροµηνία λήξης 07/11/2016 και αριθµό παρτίδας Lot 450020329-14-1182. Το προϊόν είναι Τουρκικής προέλευσης, παρασκευάστηκε από την εταιρεία Heinrich Brüning GmbH και διακινήθηκε στην Ελλάδα από την επιχείρηση LIDL HELLAS & Σια Ο.Ε.

Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση / απόσυρση της ανωτέρω παρτίδας του.... εν λόγω προϊόντος, ενώ από πλευράς ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.   

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω παρτίδα του εν λόγω προϊόντος (κάτωθι φωτογραφία), να µην το καταναλώσουν. 
31/03/2016

*Η ωχρατοξίνη Α (OTA) είναι μια μυκοτοξίνη που παράγεται από μύκητες των γενών Penicillium spp και Aspergillus spp. με καρκινογόνες, νεφροτοξικές, τερατογόνες, ανοσοτοξικές και πιθανόν νευροτοξικές ιδιότητες. Έχει επίσης συσχετιστεί με τη νεφροπάθεια στους ανθρώπους. Με βάση τον κανονισμό No 1881/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέγιστο επιτρεπτό όριογια την ποσότητα ωχρατοξίνης Α (ΟΤΑ) που μπορεί να περιέχεται στο μούστο και στο κρασί είναι 2.0 ppb (μg/kg).

Δεν υπάρχουν σχόλια: