Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠαρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Συλλογή τυποποιημένων τροφίμων μακράς διάρκειας, ειδών βρεφοανάπτυξης, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το νεοσύστατο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. Προποντίδας

Με την υπ’ αριθ. 105/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Προποντίδας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 Ιε) στοιχείο 3 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012),
"1. Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους....
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β ́ 185). Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο δίκτυο πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου στο τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής. Στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει, να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.
Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό της πόλης μας και τις εταιρίες για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.
Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας, μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες ευπαθών – κοινωνικά και οικονομικά – ατόμων και οικογενειών, με την δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων του Δήμου.

1. Ειδικότερα, στόχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Προποντίδας είναι:

  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η ανάπτυξη του εθελοντισμού.
  • Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους πολίτες.
  • Η κοινωνική ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • Η καλλιέργεια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.
   
2. Παροχές: Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε δικαιούχες ομάδες πολιτών :
  • Τυποποιημένα τρόφιμα
  • Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  • Είδη βρεφοανάπτυξης
Ο στόχος που θα υπηρετείται είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξης ή συγκράτησης στοιχειωδών όρων διαβίωσης.
Προκειμένου, λοιπόν, να υποστηριχτεί η λειτουργία του νεοσύστατου Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, ώστε να επιτελέσει με τον καλύτερο τρόπο την τόσο σπουδαία κοινωνική του αποστολή, ο Δήμος μας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς φορείς του Δήμου μας, δηλαδή Κοινωνικά και Επαγγελματικά Σωματεία,  Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους, Εθελοντικές Οργανώσεις κτλ, αλλά και σε όλους τους μεμονωμένους, πλην όμως ευαισθητοποιημένους πολίτες του Δήμου μας, να αναλάβουν την πρωτοβουλία συλλογής τυποποιημένων τροφίμων μακράς διάρκειας, ειδών βρεφοανάπτυξης, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία θα διατεθούν στους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας που χρήζουν κοινωνικής προστασίας.
Εφόσον συλλεγεί κάποια ποσότητα αυτών των ειδών, μπορείτε να επικοινωνείτε στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ως εξής:
Πληροφορίες: Λεοντάκη Μαρία, Παναγιώτογλου Αγγελική
Τηλ.: 2373350266, 2373350257
FAX: 2373350266, 2373350257
Email: zoi.milonopoyloy@nea-propontida.gr
Η συμβολή όλων σας είναι πολύτιμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: