Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΠέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Προσλήψεις 38 ατόμων στον Δήμο Ν.Προποντίδας για την καθαριότητα.

Προσλαμβάνουμε τους παρακάτω αναφερομένους κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως
υπαλλήλους του Δήμου Νέας Προποντίδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ως εξής:


- ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (κωδικός θέσης 103) για χρονικό διάστημα πέντε (5)
μηνών, ήτοι από 15/04/2016 έως και 14/09/2016 :
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (κωδικός θέσης 104) για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι από 15/04/2016 έως και 14/09/2016 :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ
2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
3 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΒΙΤΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7 ΓΚΕΖΙΜΠΕΙΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8 ΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
9 ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ
11 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΚΕΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΚΟΤΣΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΛΟΥΤΖΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΜΑΔΕΝΤΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16 ΜΑΡΓΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΜΑΥΡΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
19 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
21 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ
23 ΠΟΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
24 ΠΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
25 ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΤΖΙΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΤΣΑΚΩΝΑ ΒΑΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
29 ΤΣΙΡΟΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΤΣΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
32 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
34 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης-επιλογής ύστερα από αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο
του Α.Σ.Ε.Π., που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανακατάταξη των υποψηφίων και ενδεχόμενα τον αποκλεισμό κάποιου ή κάποιων από αυτούς, αυτοί θα απολυθούν υποχρεωτικά αφού δεν θα δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι θα λάβουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση
από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντες που θα αποχωρήσουν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους
από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα επιλογής της οικείας ειδικότητας, κατά την
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π., είτε λόγω
αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας
ορισμένου χρόνου.


 Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους:
Κ.Α. 02.20.6041, ακαθάριστες αποδοχές οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ,
ποσού 15.000,00 ευρώ και εργατών καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΥΕ,
ποσού 175.000,00 ευρώ.
Κ.Α. 02.20.6054, αντίστοιχες εισφορές Δήμου για όλες τις ειδικότητες συνολικά, ποσού 57.000,00 ευρώ,
του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016.

πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια: