Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΔευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Αίτηση χορήγησης άδειας καυσοξύλευσηςΟι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας έχουν δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να καταθέσουν στο Δασαρχείο Πολυγύρου αίτηση χορήγησης άδειας καυσοξύλευσης για την κάλυψη ατομικών τους αναγκών.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Δασαρχείο Πολυγύρου από 3 έως και 17/2/2016.
Να ληφθεί υπόψη ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας καυσοξύλευσης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης εκ νέου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: