Περιμένουμε Ειδήσεις, τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: simantra.xalkidikis@gmail.comΤρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Χαλκιδική: 25 νέα ξενοδοχεία πέντε αστέρων σε 15 χρόνια

Εικοσιπέντε νέα ξενοδοχεία πέντε αστέρων δημιουργήθηκαν την τελευταία 15ετία στη Χαλκιδική, αυξάνοντας αλματωδώς τον αριθμό τους από δύο το 2000, σε 27 το 2015. Την ποιοτική αναβάθμιση στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία 15ετία καταδεικνύει η μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ).

Στην Κεντρική Μακεδονία λειτουργούν 1.190 ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 44.402 δωματίων και 87.182 κλινών και με μέσο μέγεθος 37 δωμάτια, από 36 που ήταν το 2000. Τα ξενοδοχεία στην Κεντρική Μακεδονία αντιστοιχούν στο 12,3% των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, ή στο 11,0% περίπου των συνολικών δωματίων και κλινών. Η Περιφέρεια διατηρεί το υψηλότερο μερίδιο στις αφίξεις τουριστών από το εξωτερικό και το τρίτο υψηλότερο μερίδιο στις διανυκτερεύσεις και τις δαπάνες αυτών, με μέση διάρκεια παραμονής τις 6,2 ημέρες έναντι 8,4 που ήταν για το σύνολο της επικράτειας.
Στροφή σε ποιοτικότερες και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες στα ξενοδοχεία
Σύμφωνα με τη μελέτη, μεγάλη αύξηση (617%) κατέγραψαν τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων της Περιφέρειας, κυρίως χάρη στη Χαλκιδική (1.250%), όπου τα ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας από δύο που ήταν το 2000 αυξήθηκαν σε 27 το 2015, αλλά και στη Θεσσαλονίκη (225%). Ανοδο παρουσίασε και το δυναμικό των ξενοδοχείων 1* και 2*, όπου καταγράφηκαν αυξήσεις 20% και 1,4%, αντίστοιχα. Η τάση που έχει διαμορφωθεί για το σύνολο της επικράτειας, όπου το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων κυρίως των δύο υψηλότερων κατηγοριών έχει μικρύνει από το 2000 ως το 2015, φαίνεται ότι ισχύει και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ετσι, ενώ το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων πέντε αστέρων το 2000 ήταν 188 δωμάτια, το 2015 μειώθηκε σε 165 δωμάτια και των 4άστρων ξενοδοχείων από 145 το 2000 σε μόλις 87 το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των μονάδων που ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες, δείχνει τη στροφή προς παροχή ποιοτικότερων αλλά και πιο προσωποποιημένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία.
Το ΙΤΕΠ πραγματοποιεί την ανά περιφέρεια ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της ελληνικής ξενοδοχίας, όπου αποτυπώνεται και η φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών. Τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων περιφερειών θα αναπτυχθούν στην 5η Γενική Συνέλευση του ΞΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στις 17.00.  
Οπως αναφέρει η μελέτη, το 2015 στις τέσσερις από τις επτά περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν καθόλου ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Παρόλα αυτά, όμως, στις λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένες περιφερειακές ενότητες καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού, με ποσοστά που κυμαίνονται από 94% έως 141% (πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι τα μεγάλα ποσοστά μεταβολής αναφέρονται σε σχετικά μικρούς απόλυτους αριθμούς). Αντίθετα, στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη και την Πιερία, που είναι οι τουριστικά αναπτυγμένες περιφερειακές ενότητες, οι αυξήσεις του ξενοδοχειακού δυναμικού κυμαίνονται από 24% έως 33%.
Ετσι, τη 15ετία 2000-2015 οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία αυξήθηκαν κατά περίπου 33%, ενώ τα ξενοδοχεία των τριών ανώτερων κατηγοριών αυξήθηκαν κατά περίπου 126%, γεγονός που φανερώνει την τάση που επικρατεί για ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Από την ομάδα των τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών κατά τη 15ετία 2000-2015, η Πιερία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του ξενοδοχειακού της δυναμικού (27,2%). Ειδικότερα η αύξηση των ξενοδοχείων των τριών υψηλότερων κατηγοριών κατέγραψε αύξηση 210% περίπου. Αντίθετα, η αύξηση των ξενοδοχείων των δύο χαμηλότερων κατηγοριών κυμάνθηκε στο 14%. Στη Θεσσαλονίκη η αύξηση των ξενοδοχείων έφθασε το 33%, όπου και πάλι κυριάρχησε η αύξηση των ξενοδοχείων των τριών υψηλότερων κατηγοριών (+129%), ενώ καταγράφηκε μείωση στα ξενοδοχεία των δύο χαμηλότερων κατηγοριών (-8,3%). Τέλος, στη Χαλκιδική, που είναι η πιο τουριστική περιοχή της Περιφέρειας, η αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού συνολικά ήταν περίπου 24%. Παρά την αλματώδη αύξηση που σημειώθηκε στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, (1.250%, από δύο ξενοδοχεία το 2000 σε 27 το 2015), η αύξηση των ξενοδοχείων των τριών υψηλότερων κατηγοριών κυμάνθηκε στο 43% και των δύο χαμηλότερων κατηγοριών στο 17% περίπου. Από την ομάδα των τεσσάρων λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιφερειακών ενοτήτων, τη μεγαλύτερη αύξηση στο ξενοδοχειακό δυναμικό κατέγραψε η Πέλλα (141%) και ακολούθησε η Ημαθία με 136%. tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: